Privacybeleid

Toko Ibuku hecht veel waarde aan vertrouwelijkheid, veiligheid en zorgvuldigheid. Goed werkgeverschap betekent voor ons onder andere volgens de regels met persoonsgegevens omgaan.

Wanneer u van mening bent dat deze regels niet juist worden vermeld of nageleefd, dan verzoeken wij u contact op te nemen via de website.

Vertrouwelijkheid
We werken volgens de privacy- en regelgeving. We verwerken uw gegevens vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig. We respecteren uw rechten.

Hierbij wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk zal nooit onevenredig zijn. Informatie wordt niet langer dan noodzakelijk bewaard.

We verwerken persoonsgegevens van ons personeel, leveranciers en klanten. In bijzondere gevallen vragen wij uw toestemming voor verwerking. Uw toestemming wordt vastgelegd en bewaard. U kunt de gegeven toestemming in beginsel intrekken.

Personeel
We bewaren de persoonsgegevens van onze medewerkers de kortst mogelijke termijn.

Relaties en klanten
We bewaren de persoonsgegevens van onze relaties en klanten de kortst mogelijke termijn. In sommige gevallen gelden wettelijke bewaartermijnen.

Cookies
We maken alleen gebruik van analytische en functionele cookies. We gebruiken geen tracking cookies.

Social Media
Bij het gebruik van social media bent u zelf verantwoordelijk voor het instellen van de privacyvoorkeuren. Wij zijn ook gebonden aan dit beleid.

Bijzondere persoonsgegevens
We verwerken geen bijzondere persoonsgegevens zonder uw toestemming. We werken altijd binnen de kaders van de wet.

Veiligheid
We waarborgen uw privacy. Onze medewerkers hebben geheimhoudingsplicht en alleen toegang tot informatie die voor hen relevant is. Indien er persoonsgegevens in handen komen van derden zonder toegangsrechten, stellen wij u en de Autoriteit Persoonsgegevens direct op de hoogte.

Verwerking voor en door derden
We maken gebruik van de diensten van andere bedrijven. Dit valt onder onze verantwoordelijkheid. We sluiten verwerkingsovereenkomsten met deze bedrijven af.

Zorgvuldigheid
U kunt inzicht krijgen in de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft recht op:
- inzage in de vastgelegde gegevens;
- correctie of verwijdering;
- bewaar tegen gebruik.

Een verzoek tot inzage kunt u indienen bij Toko Ibuku, 1e Hogeweg 16 3701 HK in Zeist. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee. We reageren binnen twee weken.